Trần xuyên sáng gia đình, chung cư.

Phòng khách

Phòng ngủ

Phòng bếp

Trần xuyên sáng cho văn phòng làm việc

Trần xuyên sáng cho trung tâm thương mại.

Trần xuyên sáng cho cửa hàng, showroom.

Trần xuyên sáng cho nhà nghỉ, khách sạn.

Ứng dụng khác cửa trần xuyên sáng.

Trần xuyên sáng ốp cột

Trần xuyên sáng ốp tường