Thay vì cứ mãi phiền não rằng con mình không trở thành những đứa trẻ lý tường như mình mong đợi. Chúng ta hãy thử bắt đầu bằng việc ghi nhận những ưu điểm mà con mình đang có. Chúng ta sẽ nhận thấy bất kỳ đứa trẻ nào cũng có những điểm sáng kỳ lạ.

Đây là một quyển sách hay chọn lọc nổi tiếng của Nhật Bản được trình bày rất rễ hiểu qua quyển sách này sẽ giúp bố mẹ, ông bà nuôi dạy con đúng cách để trẻ thông minh hơn.

Mom nào cần lấy file mêm để lại email bên dưới mình gửi nhé.

Xem thêm dạy con kiểu nhật giai đoạn 0-1-2 tuổi