Rèm cuốn kéo ngang che nắng giếng trời

Khi sử dụng rèm trần tự động các bạn có nhiều lựa chọn cho hệ điều khiển động cơ như điều khiển bằng remote, điều khiển băng điện thoại hay kết nối với hệ thống nhà thông minh nắng rèm tự đóng lại.