Category Archives: Thư viện Ebook

Dạy con kiểu nhật theo phương pháp bác sĩ tâm lý Daiji

nang-cap-rem-keo-day-len-rem-tu-dong

Thay vì cứ mãi phiền não rằng con mình không trở thành những đứa trẻ lý tường như mình mong đợi. Chúng ta hãy thử bắt đầu bằng việc ghi nhận những ưu điểm mà con mình đang có. Chúng ta sẽ nhận thấy bất kỳ đứa trẻ nào cũng có những điểm sáng kỳ […]